Quy định sử dụng dịch vụ và Nội quy

A. DREAM II CLUB VIỆT NAM là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, thành viên tham gia trên nguyên tắc tự nguyện theo các quy định như: đủ 18 tuổi, có GPLX... Đây là tổ chức nhằm quy tụ những cá nhân có chung sở thích, hoạt động theo sự chỉ đạo của BQT... được xây dựng trên mô hình phân cấp, tham gia vào các hoạt động xã hội, đóng góp cho cộng đồng... tuân thủ các quy định của pháp luật. B. DREAM II CLUB VIỆT NAM có trụ sở chính tại Hà Nội và các đơn vị tại các tỉnh trên toàn quốc, hoạt động theo một quy định thống nhất, sử dụng một loại logo duy nhất C. DREAM II CLUB VIỆT NAM hoạt động trên hai phạm vi chính là sinh hoạt online trên diễn đàn www.dream2club.com và facebook bao gồm: - Nhóm Facebook (Facebook Group) - Trang Facebook (Fan Page) mang tên DIỄN ĐÀN DREAM II CLUB VIỆT NAM và hoạt động offline với các hoạt động, tổ chức, sinh hoạt thực tiễn mang tên CÂU LẠC BỘ DREAM II CLUB VIỆT NAM... hai khái niệm và tên này là hoàn toàn đồng nhất có giá trị như nhau D. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 1. Trụ sở chính của Dream II Club Việt Nam đặt tại Hà Nội, các đơn vị trực thuộc khác đóng tại các tỉnh và phân theo địa bàn hành chính. 2. CLB Hà Nội phân chia theo các khu vực quận huyện nhằm tăng cường giám sát, quản lí đối với thành viên. E. TỔ CHỨC NHÂN SỰ 1. Đứng đầu tổ chức là Chủ tịch CLB, người quyết định cuối cùng về các hoạt động, tổ chức hành chính, nhân sự, xác định đường lối, chủ trương hoạt động, có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với các cá nhân trong BQT và lãnh đạo các đơn vị. Chủ tịch là người quyết định cuối cùng các vấn đề liên quan tới CLB. 2. Phó chủ tịch CLB kiêm Admin tổng điều hành diễn đàn, người chịu trách nhiệm và quyết định các vấn đề liên quan tới diễn đàn, người đứng tên tài khoản quỹ diễn đàn, có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với các cá nhân trong BQT và lãnh đạo các đơn vị... 3. BQT bao gồm Chủ tịch, phó CT CLB và các mod phụ trách các ban liên quan 4. Các Mod: được BQT bổ nhiệm phụ trách các công tác chuyên biệt và có quyền quyết định đối với các công tác liên quan dưới dự chỉ đạo và giám sát của BQT. Đối với các vấn đề quan trọng của công việc phải trình trước khi ra quyết định. Các Mod sau 03 lần không hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ bị miễn nhiệm công tác của mình, tước bỏ tất cả các danh hiệu đã có. 5. Lãnh đạo các đơn vị: được các thành viên trong đơn vị bầu ra hoặc BQT bổ nhiệm thông qua các văn bản quyết định cho Chủ tịch CLB kí. Lãnh đạo đơn vị được giao toàn quyền trong các công tác tổ chức, thu quỹ, tổ chức hoạt động trong đơn vị, xét duyệt thành viên, phát logo... theo các quy định chung và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước BQT về các công việc mình làm. Đối với các quyết định quan trọng đối với tổ chức và hoạt động của đơn vị thì phải xin ý kiến từ BQT nhằm thực hiện đúng quy định, chủ trương của CLB. 6. Thành viên: thành viên tham gia CLB là tự nguyện nếu đủ các điều kiện tham gia và tuân thủ theo các quy định chung của CLB và quy định riêng của đơn vị. Thành viên tham gia vào các đơn vị nơi mình sinh sống hoặc tham gia các đơn vị khác theo sở thích. Khi đã tham gia và là thành viên của CLB thì có những quyền lợi theo quy định và phải tuân thủ các quy định nếu vi phạm có thể bị tước danh hiệu, tước logo và hủy tư cách thành viên vĩnh viễn. 7. Các đơn vị quảng cáo: Các đơn vị có tổ chức ngành nghề liên quan thuê đặt quảng cáo, banner trên diễn đàn... có những quyền lợi và nghĩa vụ theo nhưng thỏa thuận với BQT 8. Các ban chuyên trách: Các ban chuyên trách được xây dựng phục vụ những hoạt động cụ thể, trong những khoảng thời gian nhất định... hoạt động theo sự chỉ đạo của BQT và được hưởng quyền lợi cụ thể trong thời gian hoạt động. Sau khoảng thời gian cụ thể và tùy vào tình hình hoạt động các ban chuyên trách có thể được giải thể nếu không có nhu cầu hoặc hết nhiệm vụ thực tế G. LOGO VÀ THẺ THÀNH VIÊN 1. Toàn bộ hệ thống DREAM II CLUB VIỆT NAM dùng chung một loại logo theo quy định. Logo đỏ dành cho BQT, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ các ban. Logo được cấp phát từ Lãnh đạo CLB tới các đơn vị và tới thành viên. Tất cả các cá nhân, tổ chức cố ý làm giả, làm nhái logo đều bị xử lí. 2. Thẻ thành viên được cấp cho các thành viên chính thức, tuân thủ nội quy, có đóng quỹ và sinh hoạt tại các đơn vị. Thẻ thành viên sử dụng để xác nhận là thành viên chính thức của CLB, được hưởng các quyền lợi theo quy định, được hưởng các chế độ ưu đãi từ các đơn vị phối hợp như giảm giá sửa chữa, phụ tùng... Thẻ thành viên có thời hạn 03 tháng kể từ ngày cấp, sau khi hết hạn thành viên sẽ được cấp thẻ mới. H. QUY CHẾ TÀI CHÍNH 1. DREAM II CLUB VIỆT NAM lấy nguồn thu chủ yếu từ sự đóng góp của các thành viên, tổ chức có liên quan tài trợ, quảng cáo, lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh (nếu có)... toàn bộ quỹ của CLB được lưu giữ tại một tài khoản Ngân hàng duy nhất do Admin - Phó CT CLB nắm giữ nên không có một cá nhân nào có thể sử dụng một cách tùy tiện. Các hoạt động thu chi đối với quỹ CLB được công khai minh bạch và đăng tải trên diễn đàn tối thiểu 1 tháng 1 lần 2. SỬ DỤNG QUỸ: Quỹ CLB là tài sản chung được sử dụng phục vụ cho các công việc chung của CLB như: trả tiền phí duy trì website, chi phí tổ chức các hoạt động từ thiện, hoạt động thể dục thể thao, sinh nhật, hỗ trợ các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, phục vụ các công tác công đoàn, phục vụ các công tác hiếu hỉ, trang bị tài sản cho các nhóm, ban trực thuộc CLB phục vụ cho các hoạt động chung, tuyệt đối không phụ vụ lợi ích của một cá nhân nào. Tất cả các khoản chi đều do Chủ tịch và Phó CT quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm trước CLB. 3. ĐÓNG QUỸ CHUNG: Các thành viên tham gia đều phải đóng một khoản quỹ chung như nhau là 20k/người/tháng... người đóng quỹ sẽ được note vào danh sách đóng quỹ và được đăng tải danh sách trên diễn đàn công khai, là một tiêu chuẩn xét duyệt thành viên chính thức. Thành viên chính thức có đóng quỹ sẽ được ưu tiên đối với các hoạt động chung của CLB, ưu tiên trong các khoản đóng góp khác. *Những đối tượng được miễn đóng quỹ: - Thành viên BQT - Lãnh đạo các đơn vị - Thành viên chính thức của Đội danh dự dẫn đoàn - Các thành viên khó khăn (có đề đạt với lãnh đạo đơn vị và BQT) 4. THANH TRA TÀI CHÍNH: Đây là ban chuyên trách do BQT lập ra với mục đích kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính của các tổ chức trực thuộc, đây là đơn vị giải quyết các vấn đề liên quan tới khiếu nại, tố cáo... về các hoạt động tài chính của các cá nhân, tổ chức trong CLB. Ban thanh tra tài chính sẽ thường xuyên thanh kiểm tra các hoạt động của các đơn vị như: kiểm tra sổ sách, chứng từ, các hoạt động tài chính trong nhóm... I. KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT: 1. KHEN THƯỞNG: Đối với các cá nhân, nhóm, ban... có thành tích trong việc xây dựng tổ chức, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa và các thành tích trong các lĩnh vực cụ thể khác. Mức khen thưởng sẽ dựa trên kết quả, mức độ và nguồn quỹ hiện có. Các cá nhân có thành tích, có khả năng có thể sẽ được khen thưởng bằng hình thức khen thưởng trực tiếp bằng tiền mặt, hiện vật, quà tặng, giấy khen hoặc bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt, các ban chuyên trách 2. KỶ LUẬT: - Đối với các cán bộ thực hiện sai chủ trương của BQT, cố ý làm trái các quy định hoặc, sai phạm trong hoạt động tài chính, gây mất đoàn kết, hành động gây mâu thuẫn nội bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Mức độ kỷ luật tùy theo tính chất của sự việc mà bị xử lí như nhắc nhở, cảnh cáo hoặc miễn nhiễm lập tức. - Đối với thành viên không tuân thủ quy định, cố ý làm trái, vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng tới hình ảnh của CLB, gây mâu thuẫn mất đoàn kết, miệt thị vùng miền, lăng mạ bôi nhọ các thành viên hoặc tổ chức trong CLB... mức độ nhẹ là nhắc nhở, cảnh cáo, nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ bị tước danh hiệu thành viên, tước logo và hủy tư cách thành viên vĩnh viễn. TRÊN ĐÂY LÀ BẢN QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA DREAM II CLUB VIỆT NAM SẼ ĐƯỢC LIÊN TỤC BỔ SUNG, HOÀN THIỆN. NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ NÀY KHÁC VỚI CÁC QUY ĐỊNH TRƯỚC ĐÂY (NẾU CÓ) SẼ ĐƯỢC CHÍNH THỨC ÁP DỤNG TỪ 1/1/2014

Tất cả Nội dung bạn gửi lên hoặc tải lên có thể được kiểm duyệt bởi Ban quản trị. Không đăng bất ký Nội dung nào bạn cho là cá nhân hoặc tối mật.

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, xin hãy dùng mục Liên hệ - Góp ý.